Tak spędzamy dzień w przedszkolu

 

6:00 – 7:30

Witamy się, rozmawiamy, bawimy się, rysujemy, śpiewamy, podejmujemy zabawy rozwijające mowę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję

 

7:30 – 8:00

Witamy się z naszą panią, planujemy dzień, realizujemy zajęcia zaplanowane w I części dnia

 

8:00 – 8:15

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem

 

8:15 – 8:30

Przygotowujemy się do śniadania; czynności higieniczne i samoobsługowe w toalecie

 

8:30

Śniadanie

 

8:45 – 9.00

Czynności higieniczne i samoobsługowe po śniadaniu, teraz myjemy nie tylko ręce ale i ząbki

 

9:00 – 10.30

Odbywają się zajęcia organizowane: malujemy, lepimy, rysujemy, wycinamy, śpiewamy, tańczymy, uczestniczymy w zajęciach konstrukcyjnych, badawczych, gimnastycznych, uczymy się wierszy oraz opowiadać, czasami zapraszamy gości lub bierzemy udział w przedszkolnych uroczystościach

 

10:30 – 11:35

Obserwujemy przyrodę, prowadzimy zabawy badawcze, uczestniczymy w wycieczkach i spacerach, bawimy się na placu zabaw

 

 

11:35 – 12:00

Porządkujemy salę po wspólnych zabawach;

przygotowujemy się do obiadu, wykonujemy czynności samoobsługowe i higieniczne w toalecie

 

12:00 – 12:20

Obiad w przedszkolu (drugie danie)

 

12:20 – 13:50

Odpoczywamy po obiedzie;

grupa I – leżakowanie

grupa II i III relaks przy muzyce, słuchanie bajek

Zajęcia wspomagające rozwijanie uzdolnień dzieci oraz kształtujące czynności intelektualne

 

13:50 – 14:00

Przygotowanie do posiłku, czynności samoobsługowe

 

14:00 – 14:20

Obiad (pierwsze dnie) i deser

 

14:20 – 16:00

Bawimy się dowolnie w kącikach zainteresowań, rozmawiamy z naszą Panią o tym jak minął dzień w przedszkolu lub bawimy się na placu zabaw

 

16:00 – 16:15

Przygotowanie do wczesnej kolacji, czynności samoobsługowe

 

16:15 – 16:30

Wczesna kolacja

 

16:30 – 17:15

Swobodne zabawy: układamy puzzle, klocki, gramy w gry planszowe.

Czekamy na rodziców.

Możemy iść do domu.