6 15
Schodzenie się dzieci do przedszkola
7 00- 8 00
Zabawy swobodne , indywidualne , inspirowane przez nauczyciela
Czynności związane z higieną
Przygotowanie do śniadania
8 30 – 9 00
Śniadanie
9 00- 12 30
Zajęcia dydaktyczne realizujące program wychowania przedszkolnego
Ćwiczenia poranne
Spacery
Gry i zabawy na placu zabaw
Zabawy w kącikach tematycznych
Czynności związane z higieną ( samoobsługowe)
12 30- 13 00
Obiad II danie
13 00- 14 00
Zabawy relaksacyjne / lub leżakowanie
Praca z dzieckiem zdolnym lub z trudnościami
Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Dodatkowe zajęcia edukacyjne
Zabawy inspirowane przez nauczyciela
Zabawy swobodne
Zabawy na świeżym powietrzu
Indywidualne zajęcia
Przygotowanie do posiłku
14 00- 14 15
Obiad – I danie , podwieczorek
14 45- 16 00
Zabawy inspirowane przez nauczyciela
Zabawy swobodne
Zabawy na świeżym powietrzu
Indywidualne zajęcia
16 00- 16 15
Wczesna kolacja
16 15 – 17 15
Zabawa swobodna w kącikach tematycznych. Rozchodzenie się dzieci do domów